Welkom op de website van Kindercoachpraktijk Sneek!

Kindercoaching is denken vanuit de oplossing niet vanuit het probleem!

Het kind is geen probleemkind maar het kind hééft een probleem. Soms is het onzeker, angstig of onrustig. Of het heeft last van vage, terugkerende, klachten zoals buikpijn of hoofdpijn. Deze zijn vaak van psychosomatische aard.

In de eerste plaats is open en eerlijke communicatie tussen ouders en kinderen van het grootste belang. Ook andere personen binnen het eigen netwerk zijn heel belangrijk omdat zij vertrouwd en gemakkelijk te benaderen zijn. Maar sommige zaken zijn lastig te bespreken met de eigen ouders en met mensen die het kind en het gezin goed kennen. Een kind wil immers zijn ouders niet afvallen. Dan is het fijn dat er iemand is waar kinderen heen kunnen als er problemen zijn, een deskundige die een luisterend oor biedt, die informatie geeft en helpt bij moeilijke keuzes.

De kindercoach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van het kind. Met behulp van tekeningen en spel wordt het kind geleerd zich (beter) te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van het kind positief is, het gevoel positief mee zal veranderen. En wanneer het gevoel positief verandert krijgt het kind meer zekerheid en wordt het zelfvertrouwen vergroot. Emoties geven we een naam en krijgen een plek. Zo wordt het leven en leren weer makkelijker en leuker.

Kindercoachpraktijk Sneek begeleidt kinderen van 6 tot en met 16 jaar met vrijwel ieder probleem waar het tegenaan loopt. Bijvoorbeeld:

•   Sociaal emotionele problemen
•   Kinderen en echtscheiding
•   Problemen als gevolg van Beelddenken
•   Pesten (ook digitaal pesten)
•   Problemen binnen het gezin
•   Studieproblemen, bijvoorbeeld kinderen met ASS(autisme spectrum stoornis)
•   Rouwverwerking/ verdriet