Adreswijziging

6 maart 2018 20:05:47

Nieuwe stappen worden gezet nieuwe plannen worden gemaakt.
Op 5 mei 2015 stak ik voor het eerst de sleutel in de voordeur van het pand waar mijn praktijk in zou komen. Trots kijk ik terug op wat ik als coach op de Koopmansgracht 50 heb mogen ontwikkelen, ervaren en mogen stimuleren bij kinderen, jongeren en ouders. Wat een prachtige ontwikkelingen voor mij als coach maar ook als ondernemer veel geleerd.

 

Vanwege de groei, ontwikkeling en uitbreiding van mijn werkzaamheden is Kindercoachpraktijk Sneek steeds ambulanter geworden en is mijn inzet gewenst op scholen in de gemeente SûdWest Fryslân, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en de Fryske Marren. Daarnaast uiteraard ook nog coachingen op een vaste locatie en dat blijft ook zo.

 

Alleen op een ander adres namelijk vanaf 26 maart 2018 op:
Ubbo Emmiusstraat 2
8602 AX Sneek

 

kcps-verhuizen-2018

Meer nieuws

Wat doet de kindercoach allemaal?

De kindercoach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van het kind. Met behulp van tekeningen en spel wordt het kind geleerd zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van het kind positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Sinds 1 juli 2015 is kinder- en jongerencoachpraktijk Sneek gecontracteerd als Zorgaanbieder voor de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de kindercoach ook op school komen coachen. Op problemen, die mogelijk op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem wat achter het kind staat.

Persoonsgebonden budget

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Kindercoachpraktijk Sneek is één van deze zorgverleners.