Pesten en digitaal pesten


Pesten kent verschillende vormen. Een directe vorm van pesten is een openlijke, zichtbare aanval op een ander. Uitschelden en beschuldigingen uiten zijn voorbeelden van directe en verbale agressie. Bij indirect pesten wordt iemand op een niet zichtbare en onduidelijke manier buitengesloten. Een relationele manier van pesten houdt in dat relaties en vriendschappen worden gemanipuleerd om iemand emotioneel te kwetsen. Dat kan zowel direct als indirect gebeuren.

 

Digitaal pesten

Facebook, Twitter, Whatsapp of SMS zijn communicatiemiddelen die inmiddels nauwelijks meer weg te denken zijn uit de leefwereld van kinderen. Over het algemeen hebben kinderen hier veel leuke ervaringen mee maar soms gaat het fout. De communicatiemiddelen kunnen een bron van pesterijen zijn. Deze vorm van pesten wordt ook wel digitaal pesten of online pesten genoemd.

 

Werkwijze

Vertrouwen en gehoord worden zijn sleutelwoorden in dit traject. De kindercoach zal waarschijnlijk het eerste aanspreekpunt zijn wanneer het aankomt op het uiten van emoties t.a.v. het pestgedrag. De begeleiding en het te volgen traject is bij elk kind uniek en persoonlijk.

Meer werkvormen

  • Je hoort het tegenwoordig steeds vaker dan kinderen belemmert worden door een vast mindset. De term mindset staat voor de manier van denken door kinderen en volwassenen over hun intelligentie en kwaliteite…

  • Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

  • De “Kook-SoVa” training is gericht op kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Koken is een bezigheid waarin je veel sociale vaardigheden kunt aanleren en oefenen.

  • Je hebt iets naars meegemaakt dat kan een ongeluk zijn, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. Wat er gebeurd is blijft maar als een film terugkomen in je hoofd.

  • Veel kinderen komen in meer of mindere mate in de problemen als hun ouders gaan scheiden. Als ouder doe je er alles aan om de scheiding voor de kinderen zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

  • Soms zijn kinderen even de weg kwijt in het sociale vlak. Ze maken veel ruzie, huilen, pesten, schreeuwen of trekken zich juist helemaal terug. Ze hebben dan even een duwtje in de goede richting nodig.