Welkom bij onze praktijk

25 september 2021 10:12:05

De professionals van Kindercoachpraktijk Sneek vormen het kloppend hart van de organisatie. Zij hebben veel kennis en kunde in huis, zijn betrokken bij de organisatie en hebben hoge beroepsethische waarden en een hoge professionele standaard. Alles wat Kindercoachpraktijk Sneek doet, komt voort uit het werk van deze individuele professionals en uit onze multidisciplinaire setting. Door de kleinschaligheid van de praktijk zijn wij flexibel en kunnen wij snel de juiste hulpverlening inzetten.


 

Kindercoachpraktijk is zo ingericht dat kinderen, ouders en jongeren op hun weg naar hun hulpvraag/doel meerdere van deze professionals, met verschillende beroepsgroepen, tegenkomen. Belangrijke voorwaarden vinden wij dat mensen zich bij ons thuisvoelen. Onze praktijk is opgedeeld in twee mooie lichte sfeervolle ruimtes met een huiselijke karakter. Een van de speerpunten van de hulpverlening zoals Kindercoachpraktijk Sneek deze biedt is kortdurend en op positief resultaat gericht. Wanneer blijkt dat er mee hulp nodig is voor een traject zal er in overleg met ouders/ verzorgers gek eken worden welke hulp aanvullend past bij het traject. 

 

Wij streven er naar om de wachttijd zo kort mogelijk te houden waardoor er snel ingezet kan worden en wij de juiste hulp kunnen bieden. Dit is mede ook de kracht van Kindercoachpraktijk Sneek. 

Meer nieuws

Wat doet de kindercoach allemaal?

De coach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van de jeugdige. Door middel van verschillende methodes en werkvormen wordt de jeugdige gestimuleerd tot het omdenken in gedachtes en leert zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van de jeugdige positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Vanaf 1 maart 2018 is Kindercoachpraktijk Sneek een gecontracteerde zorgaanbieder van Sociaal Domein Fryslân. Dit houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding waarmee Kindercoachpraktijk Sneek bekostigd wordt.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de Kindercoachpraktijk Sneek ook op school komen. Op mogelijke problemen, die soms ook op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem dat achter een kind staat.