Pedagogische thuisbegeleiding


Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. De thuisbegeleider kan wekelijks bij u aanwezig en er zullen voorafgaand aan de begeleiding doelen en een stappenplan met u worden opgesteld, zodat u weet waaraan gewerkt wordt. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Met de thuisbegeleiding van Kindercoachpraktijk Sneek:

•   Krijgt uw kind en uw gezin de juiste herkenning
•   Kan uw kind ander gedrag aanleren
•   Communicatie tussen u en uw kind verbeterd
•   Stimuleren van de zelfredzaamheid van uw kind
•   Leren spelen en samen te spelen
•   Werken aan het zelfbeeld van uw kind
•   Begeleiden in het aanbrengen van dagstructuur


Ook is het mogelijk dat de thuisbegeleider in de thuissituatie een spelobservatie doet. Na ieder bezoek schrijft de begeleider een kort verslag met daarin de ondernomen activiteiten en waaraan gewerkt is. Ook krijgt u tussendoor een tussentijdse- evaluatie. Hierin worden de doelen ge evalueert en indien nodig bijgesteld en- of her-geformuleerd. Dit verslag kunt u gebruiken om te laten zien dat u het PGB- geld inzet voor thuisbegeleiding. Maar het is ook mogelijk dit via het gebiedsteam in uw gemeente te laten verlopen. Wij zijn gecontracteerd zorgaanbieder van Sociaal Domein Fryslân.

 

Meer werkvormen

  • Je hebt iets naars meegemaakt dat kan een ongeluk zijn, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. Wat er gebeurd is blijft maar als een film terugkomen in je hoofd.

  • Je hoort het tegenwoordig steeds vaker dan kinderen belemmert worden door een vast mindset. De term mindset staat voor de manier van denken door kinderen en volwassenen over hun intelligentie en kwaliteite…

  • Veel kinderen komen in meer of mindere mate in de problemen als hun ouders gaan scheiden. Als ouder doe je er alles aan om de scheiding voor de kinderen zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

  • Soms zijn kinderen even de weg kwijt in het sociale vlak. Ze maken veel ruzie, huilen, pesten, schreeuwen of trekken zich juist helemaal terug. Ze hebben dan even een duwtje in de goede richting nodig.