De praktijk

De praktijk bestaat uit drie verschillende ruimtes met elk hun eigen thema. De praktijkruimtes zijn licht en stralen een warme huiselijke sfeer uit. Dit om veiligheid en vertrouwen op te bouwen waaruit wij werken.

Wij laten de jeugdigen mee bepalen hoe de ruimtes vorm krijgt omdat wij het belangrijk vinden dat de jeugdigen en hun ouders zich op hun gemak voelen in de verschillende praktijk ruimtes.


Onze locatie

De praktijk is gevestigd aan de Westereems 19 in Sneek en beschikt over eigen parkeergelegenheid.

 

Laatste nieuws

EMDR

Je hebt iets naars meegemaakt. EMDR kan hier een oplossing bieden. Wat is EMDR en hoe zetten we het in.

Lees meer

Wat doet de kindercoach allemaal?

De coach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van de jeugdige. Door middel van verschillende methodes en werkvormen wordt de jeugdige gestimuleerd tot het omdenken in gedachtes en leert zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van de jeugdige positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Vanaf 1 maart 2018 is Kindercoachpraktijk Sneek een gecontracteerde zorgaanbieder van Sociaal Domein Fryslân. Dit houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding waarmee Kindercoachpraktijk Sneek bekostigd wordt.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de Kindercoachpraktijk Sneek ook op school komen. Op mogelijke problemen, die soms ook op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem dat achter een kind staat.