EMDR


EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing Je hebt iets naars meegemaakt dat kan een ongeluk zijn, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. Wat er gebeurd is blijft maar als een film terugkomen in je hoofd. Het kan ook zijn dat je nergens meer zin in hebt of niet goed kunt slapen. Maar het kan ook zijn dat je snel boos bent en je moeilijk kunt concentreren.

De coach/therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met afleiding. De methode die hiervoor gebruikt wordt gaat via de EMDR app en door middel van een koptelefoon waarbij geluiden afwisselend rechts en links worden aangeboden. Na elke set wordt er even rust genomen.

Begeleiding

Na de intake wordt er met u besproken hoe de begeleiding het best vormgegeven kan worden. Dit kan inhouden dat er op individuele wijze met het kind wordt gewerkt. In sommige gevallen is het juist wenselijker om middels ouderbegeleiding ondersteuning te bieden. Deze vormen van begeleiding kunnen ook naast elkaar plaatsvinden. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard van de problematiek.

Intake

Vervolgens wordt op zo kort mogelijke termijn een intakegesprek ingepland. In dit gesprek wordt in kaart gebracht wat de hulpvraag is, welke klachten ervaren. En dit zal besproken en overlegd worden op welke wijze wij u hulp kunnen bieden.
 

Meer werkvormen

  • Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

  • Je hoort het tegenwoordig steeds vaker dan kinderen belemmert worden door een vast mindset. De term mindset staat voor de manier van denken door kinderen en volwassenen over hun intelligentie en kwaliteite…

  • Veel kinderen komen in meer of mindere mate in de problemen als hun ouders gaan scheiden. Als ouder doe je er alles aan om de scheiding voor de kinderen zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

  • Soms zijn kinderen even de weg kwijt in het sociale vlak. Ze maken veel ruzie, huilen, pesten, schreeuwen of trekken zich juist helemaal terug. Ze hebben dan even een duwtje in de goede richting nodig.