Wie zijn wij

Er gebeurt soms veel in de wereld van een kind waardoor een kind vast kan komen zitten in zijn gedachten, ontwikkeling of misschien even niet lekker in zijn vel zit. De professionals van Kindercoachpraktijk Sneek staan voor de mogelijkheid en de kracht van een kind om zich op een adequate en natuurlijke manier te ontwikkelen. Dit valt in sommige gevallen niet altijd mee. Door speelsgewijs en op verschillenden manieren en in gesprek te gaan en te luisteren naar het kind, ontstaat er een beeld wat er speelt in de (belevings)wereld van een kind. Hiervoor biedt Kindercoachpraktijk Sneek handvaten die een oplossing kunnen bieden voor kinderen en ouders of verzorgers. De kinderen werken samen met een professional om ervoor te zorgen dat ze weer lekker in hun vel gaan zitten en om kunnen gaan met de situatie waarin zijn zitten. Het kind staat bij ons altijd centraal.

Petra van Zanten

Petra van Zanten

Petra is directeur en eigenaar van Kindercoachpraktijk Sneek en vervult daarnaast de rol als zorgcoördinator binnen de organisatie. Petra heeft ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren. Vanuit het onderwijs ligt haar ervaring in de ruim 13 jaar dat ze werkzaam is geweest bij het Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland - cluster 4. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek.

"Kinderen zijn geen foto's, ze ontwikkelen zichzelf"

Petra vindt het belangrijk om naast de ouders en jeugdige te staan en een goede samenwerking op te bouwen. Samen met jeugdigen wordt er gekeken hoe ze bepaalde dingen net wat anders kunnen doen, waardoor het (weer) gezelliger, fijner en relaxter wordt. Petra is betrokken, is positief ingesteld en werkt graag vanuit de kracht van allen die om de jeugdige heen staan.

In 2009 heeft Petra Kindercoachpraktijk Sneek opgericht. Naast coach is Petra WRITE junior en EMDR-therapeut. Doel van EMDR is om herinneringen of een nare ervaringen te ontdoen van hun negatieve lading. Petra is een SKJ-geregistreerd jeugdprofessional.

Manon Luehof

Manon Luehof

Manon heeft in 2016 de opleiding als Kindercoach succesvol afgerond. Daarna heeft Manon zich, doormiddel van verschillende studies en cursussen, verder ontwikkeld als jeugd- en gezinsprofessional. Manon is als zelfstandige coach begonnen en werkte naast het coachen ook als Pedagogisch Medewerker bij een kinder-/peuteropvang. In 2020 is Manon in dienst gekomen bij Kindercoachpraktijk Sneek om hier haar passie te volgen en de rol als coach nog professioneler in te vullen.

"Denken vanuit morgelijkheden"

Manon haar expertise ligt bij het coachen van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met als specialisme hoog gevoeligheid, faalangst, verlegenheid en het bevorderen van weerbaarheid. Hierbij begeleid ze ouders in hun rol als opvoeder. Manon is als kindercoach regelmatig werkzaam op verschillen basisscholen en het voorgezet onderwijs in Friesland. Denken vanuit de mogelijkheden, oplossingen en de kwaliteiten van de jongere zelf is een van de belangrijkste drijfveren. Manon is een SKJ-geregistreerd jeugdprofessional.

Miriam Bruins Slot

Miriam Bruins Slot

Miriam is in maart 2022 begonnen bij Kindercoachpraktijk Sneek. Ze is in contact gekomen met Kindercoachpraktijk Sneek door haar opleiding “Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen”. Hierin heeft ze specifiek voor de doelgroep jeugd gekozen omdat ze hiermee de meeste affiniteit heeft. Naast haar opleiding heeft Miriam verschillende cursussen gedaan over het gedrag van jongeren en past dit toe in de praktijk.

"Ik mag graag out-of-the-box denken"

Momenteel is Miriam bezig met het afronden van haar opleiding en is ze onder begeleiding gestart met haar eerste werkzaamheden binnen de praktijk. Miriam werkt graag met de wat oudere kinderen van ongeveer 10 tot 18 en mag hierin graag “out of the box” denken. Binnen haar werk denkt Miriam graag mee met oplossingen en mag ze graag samen met de kinderen de uitdagingen opzoeken.

Samenwerkingsverbanden

Soms is voor coaching of begeleiding net even iets anders nodig. Daarom werkt Kindercoachpraktijk Sneek ook samen met een aantal verschillende onderaannemers, elk met hun eigen expertise. Op deze manier is er eigenlijk altijd een passende oplossing die past bij de coaching van ieder kind. Er wordt onder andere samengewerkt met een verschillende jongenscoaches, een paardencoach en een speltherapeut. Hierbij wordt er een specifieke invulling gegeven op basis van de behoefte van de coaching, maar de regie blijft altijd bij Kindercoachpraktijk Sneek.

Heeft u vragen over de praktijk of over onze werkwijze? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Werkvormen

Op een creatieve en speelse manier worden er gesprekken gevoerd waardoor het kind zich gehoord zal voelen. Het praten met een coach helpt het kind de ouders te begrijpen en, wat nog belangrijker is, het kind komt tot de ontdekking dat hij/zij niet de enige is met problemen op dit gebied. Dit zal het kind uiteindelijk helpen het probleem te herkennen en zelf op te lossen. Daarnaast zal het in staat zijn zich te uiten naar zijn omgeving over datgene wat hem/haar dwars zit. Elke begeleiding is bij elk kind uniek en persoonlijk. Hiervoor kunnen verschillende werkvormen worden toegepast.

 

Wat doet de kindercoach allemaal?

De kindercoach biedt deskundige hulp in de vorm van gesprekken op niveau van het kind. Met behulp van tekeningen en spel wordt het kind geleerd zich beter te uiten. De coach werkt vanuit de overtuiging dat wanneer de gedachte van het kind positief is, het gevoel positief mee zal veranderen.

Individuele coaching

Om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Het stimuleren van het kind staat voorop en op een positieve manier de competentie uit te breiden.

Zorgaanbieder voor de gemeente

Vanaf 1 maart 2018 is Kindercoachpraktijk Sneek een gecontracteerde zorgaanbieder van Sociaal Domein Fryslân. Dit houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding waarmee Kindercoachpraktijk Sneek bekostigd wordt.

Ondersteuning op school

In overleg met school kan de Kindercoachpraktijk Sneek ook op school komen. Op mogelijke problemen, die soms ook op school worden ervaren, kan gelijk adequaat op geanticipeerd worden. Ook school is een belangrijke schakel in het systeem dat achter een kind staat.